FLAGSHIP STORE CRAFT COMPLEX, JALAN CONLAY, KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur Craft Complex Section 63, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur

Tel: 03-21649907/03-21649908

Fax: 03-21649901

What's New?  Follow us on..

Contact

Syarikat Pemasaran Karyaneka Sdn. Bhd.

(Company No: 90748-P)

 

 +603.2164.9907 / 08 ( T )

+603.2164.9901 ( F )

Level 8, bangunan Sri Anjung,

Kuala Lumpur Craft Complex,

Section 63, Jalan Conlay,

50450 Kuala Lumpur,

Malaysia

Copyright (c) 2013 Syarikat Pemasaran Karyaneka Sdn. Bhd.  Designed and operated by Tukul Cipta Industri Sdn. Bhd.